Inspiration gravsten – gravstenar, hantverk i svensk granit

Inspiration stengalleri

Har du kanske en egen skiss så utgår vi gärna från den.

Ett urval av de stensorter arbetar vi med på Brogranit

Bohusgranit

Bohusgranit är en lokal variant av bergarten granit. Den förekommer i norra Bohuslän mellan Gullmarn och Idefjorden samt väster om, grovt betraktat, en linje genom Idefjorden och Bullaresjöarna.
Färgen varierar från grå till röd beroende på skillnader i mineralsammansättning och textur.
Vanligen är bohusgraniten jämnt småkornig.

Diabas

En mörk basisk magmatisk bergart. Diabas är ett hårt, styvt material med god motståndskraft mot kemikalier och yttre nötning. Det är tåligt mot korrosion, är ej magnetiskt, och leder ej elektricitet. Det har låg vattenabsorption och värmeutvidgning.

Vångagranit eller Oppmannagranit

En röd granit som finns i de tre gamla stenbrotten i Gulleskär två kilometer från Oppmanna mot Vånga i Skåne.

Hallandia

Labrador