Hur vi hanterar GDPR

HUR VI HANTERAR GDPR

Broganit.se hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)
och EUs dataskyddsdirektiv GDPR (från och med 25 maj 2018).

Här beskriver vi hur vi använder personuppgifter på Brogranit.se.