Hur vi hanterar GDPR

HUR VI HANTERAR GDPR

Broganit.se hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)
och EUs dataskyddsdirektiv GDPR (från och med 25 maj 2018).

Här beskriver vi hur vi använder personuppgifter på Brogranit.se.

  • Facebook-pixel
    Pixel-information – Identifierar Pixel ID och Facebooks cookie

 

Dela: