En personlig gravsten från Bohuslän

En personlig gravsten från Bohuslän

Att utforma en gravsten är en känslomässig process. Det finns också många detaljer att ta hänsyn till; modell, yta, text, stensort, inskriptioner och ornament är alla personliga element som på ett eller annat sätt speglar den bortgångne.

Hur vill du att din gravstenen ska utformas? Brogranit lägger ner personligt engagemang i att utforma en gravsten så som du önskar.

exempel liggande gravsten

Följande stensorter arbetar vi med på Brogranit

Bohusgranit

Bohusgranit är en lokal variant av bergarten granit. Den förekommer i norra Bohuslän mellan Gullmaren och Idefjorden samt väster om, grovt betraktat, en linje genom Idefjorden och Bullaresjöarna.
Färgen varierar från grå till röd beroende på skillnader i mineralsamman-sättning och textur.
Vanligen är bohusgraniten jämnt småkornig.

Diabas

En mörk basisk magmatisk bergart. Diabas är ett hårt, styvt material med god motståndskraft mot kemikalier och yttre nötning. Det är tåligt mot korrosion, är ej magnetiskt, och leder ej elektricitet. Det har låg vattenabsorption och värmeutvidgning.

Vångagranit eller Oppmannagranit

En röd granit som finns i de tre gamla stenbrotten i Gulleskär två kilometer från Oppmanna mot Vånga i Skåne.

Hallandia

Labrador