Hur allt började

Hur allt började

En text av Ulla Magnus Lindbom, dotter till Bertil Magnusson – grundaren av Brogranit.

Bertil Magnusson grundare av Brogranit gravstenar

Bertil Magnusson 1916 – 1993
Bertil var den sanne entreprenören som såg möjligheter i allt han tog sig för. Därför blev han också framgångsrik som affärsman.

Min farfar ville att Bertil, som äldste sonen av 6 syskon, skulle överta gården Österöd och idka jordbruk och djurhållning. Men min far hade andra visioner och såg ingen framtid i att gå i farfars fotspår. Detta blev till förtret som så småningom gick över när farfar fick bevittna hans företagsamhet.

Bilen började sin framfart som allmän egendom efter kriget och Bertils yrkesbana tog form inom bilvärlden och han skapade BM-aggregatet.
Det gav gengas som användes till bildrift eftersom det var ont om bensin på 30 och 40-talen. Det ena ledde till det andra och Bertil började importera bilar från Tyskland, England och USA. Studebaker, Borgward och Austin var bilmärken som han försåg Bohusläningarna med.

Åren gick och 1958 förvärvade han sin fädernegård Österöd, från 1703,
i Brodalen, Lysekils kommun. Där upptäckte han den röda graniten i gårdens berg och detta blev upptakten till nytt skapande.

Den röda bohusgraniten hade god kvalité och 1965 upprättades ett stentäktsområde på 5000 kvm. Brytning kunde ske.
Såghall, sliphall och verkstad inrättades i ladugården.
Min far fick ny inspiration och skaparlust.
Han sålde sina handgjorda gravvårdar och stenarbeten till folk i hela Bohuslän.

På 70-talet hade verksamheten ökat så det fanns behov av nya lokaler.
Brogranit flyttade 1976 sin verksamhet till en industrilokal i Svarteborg, Munkedals Kommun.
Den hade en yta  över 1000 kvm och kom att inhysa sliphallar, gravyrrum, kontor och utställningslokaler.
Att vara idérik och kunna skapa med sina händer, lösa tekniska klurigheter och samtidigt vara en sympatisk
person var kännetecknen hos min far.
berättat av dottern Ulla Magnus Lindbom

Bengt Mattsson 1950 – 2009 drev Brogranit gravstenar från 1987 och in på tidigt 90-tal. Efter en tids samarbete med Siv Boström övertog hon verksamheten 1995 .

Siv Boström, som nu innehar Brogranit, lägger ytterligare en dimension i arbetet med stenen.
Hon är idérik och fantasifull och innehar konstnärlig förmåga, vilket jag bevittnat vid utställningar i samband med olika kulturevenemang.

Det är därför jag ser med tillfredställelse att hon förvaltar och för Brogranit gravstenar och stenhuggeri vidare in i framtiden.

Ulla Magnus Lindbom

Dela: