Brogranit | Stalevägen 19 | 455 34 Munkedal | Tel: 0524 - 409 50 | info@brogranit.se


Hem  |  Gravstenar  |  Gravtvätt  |  Galleri  |  Vaser  |  Specialarbeten  |  Om oss  |  Kontakt

En personlig gravsten med Brogranit


Att utforma en gravsten är en känslomässig process. Det finns också många detaljer att ta hänsyn till; modell, yta, text, stensort, inskriptioner och ornament är alla personliga element som på ett eller annat sätt speglar den bortgångne.


Hur vill du att din gravstenen ska utformas? Brogranit lägger ner personligt engagemang i att utforma en gravsten så som du önskar.

Utforma en gravsten med Brogranit

Följande stensorter arbetar vi med på Brogranit

Bohusgranit

Bohusgranit är en lokal variant av bergarten granit. Den förekommer i norra Bohuslän mellan Gullmarn och Idefjorden samt väster om, grovt betraktat, en linje genom Idefjorden och Bullaresjöarna.
Färgen varierar från grå till röd beroende på skillnader i mineralsamman-sättning och textur.
Vanligen är bohusgraniten jämnt småkornig.
Bohusgranit Polerad
Bohusgranit Polerad Röd
Bohusgranit Flammad
Bohusgranit Finhuggen

Diabas

En mörk basisk magmatisk bergart. Diabas är ett hårt, styvt material med god motståndskraft mot kemikalier och yttre nötning. Det är tåligt mot korrosion, är ej magnetiskt, och leder ej elektricitet. Det har låg vattenabsorption och värmeutvidgning.
Diabas Polerad
Diabas Grovslipad
Diabas Flammad
Diabas Finhuggen

Vångagranit eller Oppmannagranit

En röd granit som finns i de tre gamla stenbrotten i Gulleskär
två kilometer från Oppmanna mot Vånga i Skåne.
Bohusgranit Polerad
Bohusgranit Grovslipad
Bohusgranit Flammad
Bohusgranit Finhuggen

Hallandia

Hallandia Polerad
Hallandia Grovslipad
Hallandia Flammad
Hallandia Finhuggen

Violett

Violett Polerad
Violett Grovslipad
Violett Flammad
Violett Finhuggen

Labrador

Labrador Polerad
Labrador Grovslipad
Labrador Flammad
Labrador Finhuggen